Πόνος κνήμης

Ο πόνος κνήμης αποτελεί μια συχνή κλινική οντότητα σε άτομα με υψηλή δραστηριότητα και αθλητές. Είναι σύνδρομο υπερ-χρήσης που μπορεί να αποδοθεί σε υπερβολικό πρηνισμό ή υπτιασμό ως υποκείμενη αιτία. Εκδηλώνεται με πόνο στην έσω, έξω ή οπίσθια περιοχή της κνήμης.

Εμβιομηχανική Αιτιολογία

Έσω πόνος κνήμης:
ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας μπορεί να είναι σφιχτός και να oλισθαίνει πάνω στον έσω σφυρό εξαιτίας αδύναμου καθεκτικού συνδέσμου. Αυτό συνήθως σχετίζεται με επαναλαμβανόμενο υπερβολικό υπαστραγαλικό πρηνισμό, προκαλώντας επιμήκυνση στον οπίσθιο κνημιαίο τένοντα καθώς το έσω πέλμα καταπίπτει, προκαλώντας έτσι πόνο στην έσω κνήμη. Η συνεχής επιμήκυνση του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα μπορεί να προκαλέσει μικρορήξεις και θλάση στη μυϊκή γαστέρα, ενώ αποκόλλησή της απο την κνήμη μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και πόνο.

Έξω πόνος κνήμης:
Τα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του πέλματος μπορεί να εκδηλώσουν υψηλή βλαισότητα πρόσθιου πόδα ή σταθερή πελματιαία κάμψη 1ου μεταταρσίου, προκαλώντας υπτιασμό στη βάδιση.
Όταν το πέλμα υπτιάζει, προκαλείται υψηλή τάση στο περονιαίο νεύρο και μπορεί να προκαλέσει επιμήκυνση στους μύες και τους τένοντες. Τα περονιαία μπορεί να ολισθήσουν εκτός του έξω σφυρού προκαλώντας ερεθισμό του τένοντα. Αυτό σχετίζεται με αδύναμο καθεκτικό σύνδεσμο και σφιχτά περονιαία που προσπαθούν να αναπληρώσουν την βλαισή παραμόρφωση του πρόσθιου πόδα – που σημαίνει ότι καθώς ο πρόσθιος πόδας προσπαθεί να κάνει επαφή με το έδαφος, το πέλμα εξαναγκάζεται σε υπτιασμό, παραμορφώνοντας ή διαρρηγνύντας τους περονιαίους μυες.

Πρόσθιος πόνος κνήμης:
Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η πρόσθια περιοστίτιδα κνήμης μπορεί να σχετίζεται με υπτιασμό την πρόσκρουση πτέρνας, που ακολουθείται από υπτιασμό μεταξύ της μέσης φάσης στήριξης (midstance) και της ανύψωσης δακτύλων (toe off). Σε αυτή την περίπτωση, ο πρόσθιος κνημιαίος μυς επιμηκύνεται και ρποκαλεί ρήξη στη γαστέρα του μυός στην έξω κνημιαία λοφία και μπορεί να προκαλέσει σύμφυση.

Συμπτώματα

Έσω πόνος κνήμης:
Συχνά συμβαίνει σε πολύωρο περπάτημα ή σε τρέξιμο σε ανηφόρα. Ο πόνος εκδηλώνεται στον οπίσθιο κνημιαίο μύ και τένοντα. Μερικές φορές μπορεί να γίνει αισθητός στη χαμηλότερη κατάφυση του έσω πλάγιου συνδέσμου, μέχρι την περιοχή του σκαφοειδούς.

Έξω πόνος κνήμης:
Ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί σε περπάτημα ή τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, ειδικά όταν αυτό γίνεται σε κατηφόρα. Λόγω του ότι οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν βλαισό πρόσθιο πόδα, που προκαλεί υπτιασμό κατά τη μέση φάση στήριξης στη βάδιση, οι περονιαίοι μύες μπορεί να διαρρηχθούν προκαλώντας φλεγμονή και ευαισθησία στην επαφή – επιπρόσθετα του πόνου που αισθάνονται στο περπάτημα ή το τρέξιμο.

Πρόσθιος πόνος κνήμης:
Εκδηλώνεται μετά το τρέξιμο ή το περπάτημα σε ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις.

Αντιμετώπιση

 

Δεδομένου ότι ο πόνος κνήμης σχετίζεται με εμβιομηχανικές παθολογίες του κάτω άκρου, η μακροπρόθεσμη θεραπεία (και ανακούφιση απο τον πόνο) περιλαμβάνει τη συνταγή ορθωτικών για τον έλεγχο του υπερβολικού πρηνισμού και υπτιασμού και τα επακόλουθα αποτελέσματα στο κάτω άκρο.

Άλλες τεχνικές μπορεί να ενταχθούν στο σχήμα αντιμετώπισης για τη βοήθεια στην ανακούφιση από τον πόνο βραχυπρόθεσμα, ωστόσο τα ορθωτικά θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη διασφάλιση διαρκούς μακροπρόθεσμου αποτελέσματος.