Νόσος Osgood – Schlatters

αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος

Η νόσος Osgood Schlatter – αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος – προσβάλλει δραστήρια νέα άτομα (κυρίως αγόρια) μεταξύ των ηλικιών 10 και 16. Προκαλείται απο επαναλαμβανόμενη τάση και καταπόνηση στην επιφυσιακή πλάκα ανάπτυξης της κνήμης  από απότομη ανάπτυξη και εμβιομηχανικές δυσλειτουργίες. Αυτή η νόσος μπορεί να μη διαγνωσθεί καθώς συχνά τα συμπτώματα αποδίδονται σε πόνους ανάπτυξης. Αν οι πόνοι ανάπτυξης ήταν φυσιολογικοί τότε κάθε παιδί θα βίωνε τον ίδιο πόνο – πράγμα που δεν ισχύει. Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύνουν οτι η νόσος Osgood Schlatter πλήττει παιδιά που έχουν απότομη ανάπτυξη και παρουσιάζουν έξω κνημιαία συστροφή (και σαν αποτέλεσμα έσω κνημιαία περιστροφή) σχετιζόμενη με υπερβολικό πρηνισμο.

Συχνά οι ασθενείς κάνουν σπορ που περιλαμβάνουν τακτικό τρέξιμο και άλματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, η γυμναστική και το μπαλέτο.

Εμβιομηχανική Αιτιολογία

Η νόσος Osgood Schlatter μπορεί να προκληθεί από επαναλαμβόμενη τάση και καταπόνηση στην άνω κνήμη. Συχνά σχετίζεται με αποσπαστικό τραύμα όπου ο τένοντας της επιγονατίδας υποβάλλεται σε τέτοιες παραμορφώσεις που αρχίζει να αποκολλάται από το κνημιαίο κύρτωμα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση οστικού τεμαχίου από τον τένοντα. Η νόσος αυτή συχνά σχετίζεται με παιδιά που έχουν απότομη ανάπτυξη, και που επίσης έχουν εμβιομηχανικές δυσλεοτουργίες στη μορφή έξω κνημιαίας συστροφής. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή στον επιγονατιδικό τένοντα και στον περιβάλλοντα μαλακό ιστό στο σημείο πρόσφυσης στο κνημιαίο κύρτωμα.

Συμπτώματα

  • Πόνος ή οίδημα στο
  • Αδυναμία στους μύες του τετρακεφάλου
  • Αυξημένος πόνος και οίδημα σε γόνατα με δραστηριότητα
  • Ένα ορατό εξόγκωμα στη βάση της επιγονατίδας
  • Πόνος όταν αγγίζεται η προσβληθείσα περιοχή. Ο πόνος κρατάει μόνο λίγους μήνες ή μπορεί να επανέρχεται μέχρι να σταματήσει η ανάπτυξη του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Τα ICB ορθωτικά μπορεί να συνταγογραφηθούν και να εφαρμοστούν στην ουδέτερη θέση στάσης για να ευθυγραμμιστεί το πέλμα και το γόνατο και να μειωθούν τα συμπτώματα της κνημιαίας συστροφής (και της επακόλουθης διάτασης του επιγονατιδικού τένοντα). Σε συνδυασμό με την ορθωτική θεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνική περίδεσης Osgood Schlatter, όσο ο ασθενής κάνει αθλητικές δραστηριότητες.