Πελματιαία απονευρωσίτιδα

φλεγμονή που προκαλείται από υπερβολική παραμόρφωση της πελματιαίας απονεύρωσης

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια φλεγμονή που προκαλείται από υπερβολική παραμόρφωση της πελματιαίας απονεύρωσης.
Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια δέσμη ινών που εκτείνεται από την πτέρνα και υποστηρίζει την καμάρα δρώντας ως χορδή τόξου. Όταν η πελματιαία απονεύρωση εκτείνεται υπερβολικά (συχνά λόγω υπερβολικού πρηνισμού), μπορεί να προκαλέσει τη σταδιακή αποκόλληςη της απονεύρωσης από το σημείο πρόσφυσης στην πτέρνα, οδηγώντας σε φλεγμονή και πόνο.

Αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση, ένα δευτερογενές αντιστάθμισμα της πελματιαίας απονεύρωσης είναι η ανάπτυξη άκανθας πτέρνας. Η άκανθα πτέρνας είναι μια οστέινη ανάπτυξη στο πρόσθιο τμήμα της πτερνας (μπροστά από το οστό της πτέρνας). Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος ώστε να αποτρέψει την αποκόλληση της απονεύρωσης από την πτέρνα. Γενικά μια άκανθα πτέρνας ανατπύσσεται με ρυθμό περίπου 1 χιλ. ανά έτος, αν η τάση στην πελματιαία απονεύρωση δεν ανακουφιστεί.

Εμβιομηχανική Αιτιολογία

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι γενικά αποτέλεσμα λανθασμένης εμβιομηχανικής. Ο υπερβολικός πρηνισμός, ή δομή υψηλής γωνίας υπτιασμού στην πρόσκρουση, μπορεί να προκαλέσει την πελματιαία απονεύρωση να επιμηκυνθεί και να διαρρηχθεί στην πρόσφυση στους κονδύλους της πτέρνας.

Υπερβολικός υπαστραγαλικός πρηνισμός χαμηλώνει την καμάρα και, καθώς το πέλμα επιμηκύνεται, μια δύνμαη πρόσφυσης εφαρμόζεται στην πελματιαία απονεύρωση. Αυτές οι δυνάμεις πρόσφυσης μπορεί να οδηγήσουν, με το χρόνο, σε φλεγμονή της απονεύρωσης και των γειτονικών ιστών, προκαλώντας έτσι πόνο στην καμάρα και την πτέρνα. Αν υπάρχει χρόνια πρόσφυση της πελματιαίας απονεύρωσης στο οστό της πτέρνας, τοτε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οστέινη ανάπτυξη στην πτέρνα. Αυτή η οστική προεκβολή μπορεί να ονομαστεί άκανθα – αναφέρεται ως άκανθα πτέρνας – και είναι ορατή σε ακτινογραφία. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι πρόδρομος της άκανθας πτέρνας.
Περιορισμός στη ραχιαία κάμψη εξαιτίας σφιχτών γαστροκνήμιων μυών μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη φάση ώθησης στη βάδιση. Όταν αυτό συνδυάζεται με υπερβολικό πρηνισμό, οδηγεί σε ραχιαία κάμψη στο μεσοταρσική άρθρωση , που με τη σειρά της εφαρμόζει επιπλέον παραμόρφωση στην πελματιαία απονεύρωση.

Συμπτώματα

 

Οξύς, οδυνηρός πόνος και δυσκαμψία, είναι πολύ συχνά σε αυτήν την πάθηση.

Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν από αμβλύ έως οξύ πόνο στην πελματιαία περιοχή της πτέρνας όταν σηκώνονται το πρωί από το κρεβάτι. Η πελματιαία απονεύρωση είναι τότε πιο δύσκαμπτη ή όταν ο ασθενής σηκώνεται από καθίμενη θέση και συνεχίζει στους αρχικούς χρόνους φόρτισης. Συνήθως, ο πόνος υποχωρεί μέσα σε λίγα λεπτά αλλά μπορεί να επανέλθει όταν υπάρχει αυτή η αλληλουχία. Ο πόνος χαρακτηρίζεται από τους ασθενείς σαν ‘stone bruise’ και εντοπίζεται στη χαμηλότερη περιοχή της πτέρνας, είτε έσω, είτε έξω, είτε κεντρικά.

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι πιο συχνή σε υπέρβαρους ασθενείς, εγκύους, και εκείνους με αυξημένη δραστηριότητα.

Αντιμετώπιση

 

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα αντιμετωπίζεται με την ευθυγράμμιση της εμβιομηχανικής δομής. Τα ICB ορθωτικά πρέπει να εφαρμόζονται στον ασθενή σχεδιασμένα να ελέγχουν τον υπερβολικό υπαστραγαλικό πρηνισμό, πράγμα που θα αποτρέψει την υπερ-έκταση της πελματιαίας απονεύρωσης, ανακουφίζοντας έτσι από τον πόνο και τη δυσφορία και προλαμβάνοντας από την επιδείνωση και τη δημιουργία άκανθας.